Sergio Rodriguez vs Nizhny Novgorod

CSKA Moscow 86 - 66 Nizhny Novgorod, VTB Playoffs

Check out best plays of Sergio Rodriguez in a CSKA win over Nizhny Novgorod.

No comments:

Post a Comment