spg

Sunday, October 14, 2018

Othello Hunter Highlights vs Nizhny Novgorod

CSKA Moscow 84 - 78 Nizhny Novgorod 13.10.2018. 

Othello Hunter scored 12 points, 2 blocks and 5 rebounds against Nizhny in VTB League.

 

No comments:

Post a Comment